Tālrunis: (+371)63425452; E-pasts: uptk@uptk.lv; Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 3a, LV-3401

Operativitāte darbu veikšanā, termiņu ievērošana,
garantijas, individuāla pieeja, cenas un kvalitātes attiecība!


BŪVNIECĪBA  |  PRODUKTI  |  TIRDZNIECĪBA


  MŪSU JAUNĀKIE DARBI

PROJEKTS: BĒRNUDĀRZS "PIENENĪTE"
Pulkveža Brieža iela 10A, Liepāja

PROJEKTS: 9 STĀVU ĒKA
Ventas iela 2, Liepāja

PROJEKTS: LIEPĀJAS ENERĢIJA
Kaiju iela 33, Liepāja


MŪS IZVĒLAS

ATSAUKSMES
 • Skolas renovācijas laikā SIA firma "UPTK" piesaistītie speciālisti pierādīja sevi kā augstas klases profesionāļus, kuri ne mirkli nezaudē kontroli pār būvniecības procesu, izpildāmo darbu kvalitāti un paredzētajiem termiņiem. SIA firma "UPTK" vadībā darbi tika veikti atbilstoši noslēgtajam līgumam, ievērojot darbu izpildes laika grafiku, darba kvalitāti un ievērojot visus spēkā esošos likumus un normatīvos aktus.

  Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

 • Energoefektivitātes paaugstināšanu mūsu skolā firma veica atbilstoši tehniskā projekta dokumentācijai, ievērojot normatīvo aktu prasības un materiālu ražotāju rekomendācijas. Visi būvdarbi veikti profesionāli, augstā kvalitātē un plānotajos termiņos. Būvdarbu laikā firma pierādīja sevi kā profesionālu uzņēmumu, kurā strādā kompetenti un godprātīgi speciālisti ar augstu atbildības attieksmi pret pasūtītāju.

  Liepājas 8. vidusskola

 • Iekštelpu vispārējo celtnīcības darbu un jumta izbūves laikā SIA firma "UPTK" piesaistītie speciālisti pierādīja sevi kā augstas klases profesionāļus. Firmas darbinieki ir spējīgi veiksmīgi un kvalitatīvi organizēt darbus, izrādīt pretimnākšanu pasūtītājam un saglabāt konstruktīvas attiecības ar padotajiem.

  VSIA "Piejūras Slimnīca"

 • Iekštelpu remontdarbi slimnīcas septiņās nodaļās tika organizēti tā, lai netiktu radītas neertības slimnīcas normālai darbībai, pacientiem un personālam. Darbu gaitā tika respektētas personāla vēlmes. Visi būvdarbi veikti profesionāli un augstā kvalitātē. Pozitīvas atsauksmes saņemtas arī no slimnīcas personāla par būvdarbu gaitu un rezultātiem.

  SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

 • Liepājā, Dzintaru ielā 7, notika daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Būvdarbi, kas skāra iekštelpas tika organizēti tā, lai mājas iedzīvotājiem netiktu radītas neērtības. Darbu gaitā tika respektētas iedzīvotāju vēlmes. Visi būvdarbi veikti augstā kvalitātē un objekts tika nodots pirms līgumā noteiktā termiņa.

  SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

 • SIA firma "UPTK" veica būvju nojaukšanu un to ietverošo tīklu demontāžu teritorijā Kaiju ielā 33. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir kompetents savā nozarē un darba pienākumus veica mūsdienu prasībām atbilstošā kvalitātē, nodrošinot savlaicīgu un precīzu darba organizāciju. Darba disciplīnas pārkāpumi netika konstatēti.

  SIA "Liepājas Enerģija"

 • Veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, tika nodrošināti augstas klases speciālisti, kas spēj veikt būvdarbus atbilstošā kavlitātē un rast risinājumus nestandarta situācijās. Darbiniekiem ir labas nepeiciešamās zināšanas darbu pienākumu izpildē. Ceram arī turpmākajos projektos sadarboties ar SIA firmu "UPTK".

  Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola

 • SIA firma "UPTK" veica būvniecības darbus Liepājas PII "Pienenīte" infrastruktūras attīstībai. Līgumā paredzētie darbi tika veikti pirms termiņa un visaugstākajā kvalitātē. Apliecinām SIA firmas "UPTK" vadības un speciālistu augsto profesionalitāti un kompetenci līguma nosacījumu izpildē, kā arī prasmi dažādu būvniecības laikā radušos jautājumu risināšanā un rekomendējam kā uzticamu sadarbības partneri ar augstu atbildības līmeni.

  Liepājas pilsētas dome

SAZINIES AR MUMS
Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 3a
E-mail: uptk@uptk.lv
 
Tel: +371 63425452
Fax: +371 63425798

© Copyright 2014 UPTK. All Rights Reserved.