Tālrunis: (+371)63425452; E-pasts: uptk@uptk.lv; Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 3a, LV-3401

Aktualitātes

 • Uzsākta vērienīga Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes renovācija.

  Liepājas vēlīna baroka mākslas dārguma restaurācija ir veiksmīgi uzsākta un pašlaik ir paveikti apmēram 10 procenti darba, kas paredzēti projektā, kuru Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds īsteno sadarbībā ar pašvaldību un citiem partneriem.

  Līdz 2020. gada vasarai ir paredzēts atjaunot dievnama fasādi, torņa apmetumu, jārestaurē smilšakmens detaļas, pulkstenis, krusts, durvis, logi un slēģi.

   

     

  Avots: www.liepajniekiem.lv                                                                                                                                                                                2018. gada 23. novembris

   
 • Šogad SIA firma "UPTK" piedalījās konkursa "Latvijas Būvniecības Gada balva 2017" ar vienu no Eiropas augstāko standartu jūgenstila arhitektūras paraugu - 1912. gadā celtās Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācijas darbiem, kas 2018. gada 07. martā saņēma  1. vietu nominācijā - Fasāžu atjaunošana.

  Pateicamies visiem iesaistītiem darbiniekiem un sadarbības partneriem par ieguldīto darbu .

   

  Objekts: Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa ielā 9, Liepājā

   
 • Siltumavotu būvniecība vēršas plašumā

        Jau no 2014. gada nogales SIA firma UPTK aktīvi strādā pie diviem ļoti nozīmīgiem siltumavotu rekonstrukciju objektiem Latvijā. Pirmais atrodas tepat Liepājas reģiona Grobiņā, kur līdz šim ir bijis otrais dārgākais silumenerģijas tarifs visā valstī. Lai paaugstinātu centralizētās siltumapgādes efektivitāti plānots, ka līdz 2015. gada vidum tiks uzbūvēta šķeldas noliktava un uzstādīts šķeldas apkures katls, kas ļaus būtiski samazināt kurināmā izmaksas un līdz ar to arī siltumenerģijas tarifu Grobiņas novada iedzīvotājiem. "Tarifs tiks pārskatīts. Tas nozīmē, ka mēs pēc visiem aprēķiniem un esošās situācijas varēsim samazināt kurināmo par 20%, varēsim palielināt šķeldas īpatsvaru par 40% pret esošo kurināmo," pastāstīja SIA „Grobiņas siltums” valdes locekle Evita Pūķe. 

       Otrs, bet tikpat nozīmīgs, atrodas Latvijas otrā pusē, kur SIA firma UPTK strādā pie projekta "Siltuma avota jaunbūve Dzelzceļa ielā 7", VALMIERĀ  (skatīt bildēs).

 • Tapis jauns videostāsts par koncertzāli "LIELAIS DZINTARS"

        Gaidot Liepājas topošo koncertzāli, tās apsaimniekotāji SIA “Lielais Dzintars” izveidojuši jaunu video stāstu ar mērķi jau tagad ļaut klausītājiem sajust īpašo Liepājas dzintara skaņas atmosfēru, kas valdīs jaunajā koncertzālē, pastāstīja koncertzāles "Lielais Dzintars" producente  Baiba Bože. “Lokālā burvība un pilsētas īpašais šarms sintēzē ar mūziķiem varētu būt tas sajūtu kopums, kas uzrunās ne vien liepājniekus un Latvijā dzīvojošos, bet arī tuvus un tālus viesus. Priecājamies, ka video stāstā atkārtoti varējām izmantot mūsu dižā komponista liepājnieka Imanta Kalniņa mūziku."

       Video stāsta galvenie varoņi ir Liepājas Simfoniskā orķestra un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas mūziķi - koncertzāles jaunie iemītnieki.

   
 • Mākslas vidusskolas ēkas renovācija

       Tad, kad septembrī pēc renovācijas ekspluatācijā tika nodota Liepājas  Dizaina un mākslas  vidusskolas  ēka  Alejas  ielā 18, nolēma, ka tuvākajā laikā renovācijas darbus sāks arī Mākslas vidusskolas ēkā Toma ielā 23/25.

      Noslēdzies iepirkums par renovācijas darbu veikšanu Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Toma ielā 23/25. Tāpat kā Alejas ielā 18, arī šeit strādās SIA firma "UPTK", ar kuriem slēgts līgums par 76 240,51 eiro, neskaitot PVN. Iepirkumā piedalījās vēl četri uzņēmumi – "Vega 1", "Lādēni", "Kurzemes krāsas" un "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks". Renovācijas mērķis ir uzlabot ēkas energoefektivitāti, kas, saskaņā ar tehnisko projektu, tiks panākts siltinot fasādi un cokolu, nomainot logus un durvis un siltinot bēniņus. Vairāk informācijas lasīt šeit.

   
 •  Remontēs Liepājas domes garderobi

      SIA firma „UPTK”, kas jau pirms diviem gadiem remontēja Liepājas domi, uzvarējusi iepirkumā par vēl citu domes telpu remontu, vēstīts pašvaldības mājaslapā. Liepājas domes iepirkumu rezultāti rāda, ka 24.septembrī noslēgts līgums ar SIA firma „UPTK”  par telpu remontu Liepājas domes ēkā Rožu ielā 6.

      Kā jau informēja domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Eņģele, izsludinātā iepirkuma ietvaros domes ēkā tiks veikts arhīva telpas, garderobes un publiskās tualetes remonts. Tualetē pēc remontdarbiem tiks nodrošināta vides pieejamība. Jau pērn runāja par to, cik nepievilcīga izskatās domes garderobe, kas drīzāk atgādina noplukušu, vismaz gadus piecdesmit neremontētu ūķi, kas reizēk kalpo par dažādu krāmu noliktavu, nekā pieklājīgu vietu, kur pašvaldības viesiem un liepājniekiem atstāt virsdrēbes.
  Vairāk informācijas lasīt šeit.

   
 • Nodod ekspluatācijā bērnudārzu "Pienenīte"

      Pirmdien, 3. novembrī Liepājas pilsētas būvvaldes komisija pieņēma ekspluatācijā ar ES ERAF  līdzfinansējumu  renovēto pirmsskolas izglītības iestādi  "Pienenīte"  Karostā. SIA firma "UPTK"  nodeva Liepājai un mazajiem liepājniekiem tik svarīgo objektu gandrīz mēnesi pirms plānotā būvniecības termiņa beigām – 30. novembra. Jau šī mēneša beigās plānots uzsākt bērnu uzņemšanu, pavēstīja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. Telpu dizainu izstrādāja Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas šī gada absolvente - Beatrise Dzērve. Par to kā norisinājās pieņemšana, skatīt šeit.

   

MŪS IZVĒLAS

ATSAUKSMES
 • Skolas renovācijas laikā SIA firma "UPTK" piesaistītie speciālisti pierādīja sevi kā augstas klases profesionāļus, kuri ne mirkli nezaudē kontroli pār būvniecības procesu, izpildāmo darbu kvalitāti un paredzētajiem termiņiem. SIA firma "UPTK" vadībā darbi tika veikti atbilstoši noslēgtajam līgumam, ievērojot darbu izpildes laika grafiku, darba kvalitāti un ievērojot visus spēkā esošos likumus un normatīvos aktus.

  Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

 • Energoefektivitātes paaugstināšanu mūsu skolā firma veica atbilstoši tehniskā projekta dokumentācijai, ievērojot normatīvo aktu prasības un materiālu ražotāju rekomendācijas. Visi būvdarbi veikti profesionāli, augstā kvalitātē un plānotajos termiņos. Būvdarbu laikā firma pierādīja sevi kā profesionālu uzņēmumu, kurā strādā kompetenti un godprātīgi speciālisti ar augstu atbildības attieksmi pret pasūtītāju.

  Liepājas 8. vidusskola

 • Iekštelpu vispārējo celtnīcības darbu un jumta izbūves laikā SIA firma "UPTK" piesaistītie speciālisti pierādīja sevi kā augstas klases profesionāļus. Firmas darbinieki ir spējīgi veiksmīgi un kvalitatīvi organizēt darbus, izrādīt pretimnākšanu pasūtītājam un saglabāt konstruktīvas attiecības ar padotajiem.

  VSIA "Piejūras Slimnīca"

 • Iekštelpu remontdarbi slimnīcas septiņās nodaļās tika organizēti tā, lai netiktu radītas neertības slimnīcas normālai darbībai, pacientiem un personālam. Darbu gaitā tika respektētas personāla vēlmes. Visi būvdarbi veikti profesionāli un augstā kvalitātē. Pozitīvas atsauksmes saņemtas arī no slimnīcas personāla par būvdarbu gaitu un rezultātiem.

  SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

 • Liepājā, Dzintaru ielā 7, notika daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Būvdarbi, kas skāra iekštelpas tika organizēti tā, lai mājas iedzīvotājiem netiktu radītas neērtības. Darbu gaitā tika respektētas iedzīvotāju vēlmes. Visi būvdarbi veikti augstā kvalitātē un objekts tika nodots pirms līgumā noteiktā termiņa.

  SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

 • SIA firma "UPTK" veica būvju nojaukšanu un to ietverošo tīklu demontāžu teritorijā Kaiju ielā 33. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir kompetents savā nozarē un darba pienākumus veica mūsdienu prasībām atbilstošā kvalitātē, nodrošinot savlaicīgu un precīzu darba organizāciju. Darba disciplīnas pārkāpumi netika konstatēti.

  SIA "Liepājas Enerģija"

 • Veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, tika nodrošināti augstas klases speciālisti, kas spēj veikt būvdarbus atbilstošā kavlitātē un rast risinājumus nestandarta situācijās. Darbiniekiem ir labas nepeiciešamās zināšanas darbu pienākumu izpildē. Ceram arī turpmākajos projektos sadarboties ar SIA firmu "UPTK".

  Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola

 • SIA firma "UPTK" veica būvniecības darbus Liepājas PII "Pienenīte" infrastruktūras attīstībai. Līgumā paredzētie darbi tika veikti pirms termiņa un visaugstākajā kvalitātē. Apliecinām SIA firmas "UPTK" vadības un speciālistu augsto profesionalitāti un kompetenci līguma nosacījumu izpildē, kā arī prasmi dažādu būvniecības laikā radušos jautājumu risināšanā un rekomendējam kā uzticamu sadarbības partneri ar augstu atbildības līmeni.

  Liepājas pilsētas dome

SAZINIES AR MUMS
Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 3a
E-mail: uptk@uptk.lv
 
Tel: +371 63425452
Fax: +371 63425798

© Copyright 2014 UPTK. All Rights Reserved.